,

Koncentrat na komary w ogrodzie

 

 

 

 

Sumin koncentrat na komary w ogrodzie to środek owadobójczy o szerokim zastosowaniu, przeznaczony do zwalczania komarów w budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolniczych, budynkach publicznych, zakładach przetwórstwa żywności oraz na terenach przyległych (fundamenty, tarasy, podjazdy, chodniki, parkingi).

Stosowanie standardowe: 5 ml środka w 1 l wody/20-30 m2.
Substancja czynna: cypermetryna ((1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorowinylo)- 2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (RS)-a-cyjano-3fenoksybenzylu)

 

Uwaga!
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P261 – Unikać wdychania mgły.
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P272 – Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Dostępne opakowania: 50 ml, 100 ml

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Koncentrat na komary w ogrodzie”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *