,

Aerozol do zwalczania os i szerszeni

 

 

 

 

Sumin Aerozol do zwalczania os i szerszeni przeznaczony jest do likwidacji gniazd os i szerszeni. Opakowanie pod ciśnieniem umożliwia rozpylanie preparatu z dużej odległości, ograniczając ryzyko bezpośredniego kontaktu z owadami. Działanie preparatu jest natychmiastowe.

Substancje czynne: cypermetryna, esbiotryna

Zastosowanie:

  • przed użyciem należy wstrząsnąć preparat,
  • oprysk wykonywać późnym popołudniem lub wieczorem. Ze względu na mniejszą aktywność owadów,
  • obficie spryskać gniazdo przez 6-7 sekund, główny strumień skierować w otwór gniazda,
  • likwidując duże gniazda liczące powyżej 50 owadów, zaleca się wydłużenie czasu oprysku do 10-12 sekund,
  • do usuwania gniazd przystępować po upływie 24 h,
  • w zamkniętym pomieszczeniu, po wykonanym zabiegu, należy wietrzyć przez 1 godzinę,
  • preparat charakteryzuje się silnym, dużym strumieniem.

 

Niebezpieczeństwo!
H222 – Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 – Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211 – Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 – Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P410+P412 – Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 0C/122 0F.
P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Dostępne opakowania: 300 ml, 750 ml

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Aerozol do zwalczania os i szerszeni”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *