Niedobory pierwiastków - HELP PLANT

Help Plant Ca

Wapń znajduje się w każdej części rośliny. Jest on wykorzystywany w trakcie wielu procesów zachodzących w roślinie, jednak najważniejszą rolę odgrywa w procesie wzrostu. Pełni funkcję regulacyjną w komórkach i zapewnia roślinie stabilność.

Objawy niedoboru:

 • symptomy często pojawiają się szybko: w ciągu jednego lub dwóch tygodni od pojawienia się̨ pierwszych plam na starszych liściach. Plamy te są̨ początkowo niewielkie i jasnobrązowe, a ich rozmiar z czasem znacznie się̨ powiększa kwitnienie zostaje zahamowane i spowolnione stożki wzrostu mogą̨ się̨ marszczyć, a wokół owoców mogą̨ pojawiać się̨ cienkie i małe liście niepokryte plamami pojawienie się suchej zgnilizny wierzchołkowej

Help Plant Mg

Magnez (Mg) jest głównym składnikiem chlorofilu. Bierze udział w fotosyntezie, transporcie składników mineralnych przez błony cytoplazmatyczne, powstawaniu kwasów nukleinowych oraz białek, węglowodanów i tłuszczów.

Objawy niedoboru:

 • objawy niedoboru ujawniają się na starszych liściach w postaci chloroz międzynaczyniowych. W wyniku spadku poziomu chlorofilu i chloroplastów w roślinie, między nerwami liści pojawiają się najczęściej żółte plamy tzw. chlorozy długotrwały niedobór magnezu prowadzi do nekroz (martwicy) pomiędzy nerwami liści objawy niedoboru uwidaczniają są szczególnie w okresie wiosennym w postaci ciemniejszych i jaśniejszych skupień chlorofilu, wzdłuż nerwów nazywanej marmurkowatością bądź perełkowatością

Help Plant Zn

Znaczenie cynku dla roślin jest bardzo duże, gdyż jest on katalizatorem około 300 enzymów roślinnych. Cynk wpływa także na poziom kwasów rybonukleinowych, zaangażowany jest także w proces fotosyntezy. Bierze udział w metabolizmie węglowodanów, białek i związków fosforowych oraz wpływa na przepuszczalność błon komórkowych. W związku z powyższym niedoborom cynku towarzyszą zmiany w budowie chloroplastów i przebiegu procesu fotosyntezy. Cynk zwiększa odporność roślin na choroby, jest niezbędny w fazie kwitnienia.

Objawy niedoboru:

 • liście roślin z niedoborem cynku są małe, a ich końcówki białe cechą charakterystyczną niedoboru jest także karłowatość - zahamowanie ich wzrostu
 • na drzewach owocowych pojawia się w wyniku niedoboru cynku rozetowatość liści zahamowany zostaje
 • wzrost, obserwuje się obumieranie młodych pędów i zbyt wczesne opadanie liści

Help Plant B

Bor spełnia w roślinie szereg istotnych funkcji fizjologicznych. Uczestniczy w budowaniu struktur ściany komórkowej, wpływając na syntezę pektyn, hemicelulozy i ligniny. Bor jest odpowiedzialny za prawidłowy wzrost organów generatywnych - wpływa na wzrost korzeni oraz krzewienie roślin. Pobudza procesy kwitnienia, owocowania oraz zawiązywania nasion i owoców. Wpływa na pobieranie składników mineralnych, między innymi fosforu i potasu, syntezę cukrów oraz na kwitnienie i zawiązywanie owoców. Wpływa na wysokość plonów i mrozoodporność roślin.

Objawy niedoboru:

 • zahamowanie wzrostu i obumieranie stożków wzrostu zarówno pędów nadziemnych, jak i korzeni
 • często zamierają pąki, następuje utrata zdolności roślin do wytwarzania kwiatów, lub też nie dochodzi do zapłodnienia po ich zapyleniu
 • może wystąpić też skręcanie się liści, skorkowacenie i przedwczesne opadanie owoców

Help Plant Mn

Mangan (Mn) to mikroelement, który bierze udział w procesie fotosyntezy i tworzeniu chlorofilu. Stymuluje i reguluje wzrost oraz pobieranie z gleby i wykorzystanie fosforu i żelaza. Wiąże wolne rodniki, które pojawiają się w roślinie podczas stresów. Jest zaangażowany w wytwarzanie przez rośliny lignin, stanowiących budulec struktur ścian komórkowych, odpowiedzialnych za sztywność oraz odporność mechaniczną liści, łodyg i korzeni. Mangan zwiększa odporność roślin na choroby, ponieważ stymuluje produkcję naturalnych fungicydów.

Objawy niedoboru:

 • marmurkowatość na liściach – żółknięcie blaszki liściowej, podczas gdy unerwienie pozostaje zielone
  drobne i mało soczyste owoce
 • zwiększenie podatności rośliny na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz choroby
 • zmniejszenie intensywności przebiegu fotosyntezy

Help Plant Mo

Molibden jest składnikiem ważnych enzymów w roślinie. Uczestniczy w metabolizmie azotowym roślin oraz odgrywa zasadniczą rolę w procesie wiązania azotu atmosferycznego. Stad też nawożenie molibdenem zwiększa ilość azotu w roślinie. Molibden stymuluje przebieg proces fotosyntezy, poprzez tworzenie chlorofilu, co skutkuje pośrednio na zwiększenie odporności roślin na patogeny zarówno chorób grzybowych jak i bakteryjnych oraz odporność na stresy w tym niedobory wody. Molibden odpowiada za prawidłowy przebieg tworzenia pyłku.

Objawy niedoboru:

 • zahamowanie wzrostu blaszek liściowych i całej rośliny
 • chloroza młodych liści oraz deformacja pędu
 • żółtozielone plamy, obejmujące stopniowo większą powierzchnię blaszki liściowej

Help Plant Fe

Żelazo (Fe) jest podstawowym pierwiastkiem warunkującym prawidłowy wzrost roślin oraz ich rozwój. Pełni wiele istotnych funkcji w procesie metabolizmu rośliny i jest kluczowym elementem syntezy chlorofilu. Żelazo pośrednio i bezpośrednio zaangażowane jest w zachodzący we wszystkich zielonych roślinach proces fotosyntezy oraz pozyskiwania energii, czyli oddychania. Wpływa na poprawę ogólnej kondycji roślin.

Objawy niedoboru:

 • zahamowanie syntezy zielonego barwnika
 • młode liście początkowo stają się jasnozielone, następnie żółkną. Jednocześnie główne nerwy liści pozostają zielone (chloroza międzyżyłkowa)
 • przy brzegach blaszki liściowej mogą pojawiać się nekrotyczne plamy a całe liście mogą wyginać się ku górze wzdłuż nerwu głównego
 • zahamowanie wzrostu pędów

Help Plant Cu

Miedź jest składnikiem wielu ważnych enzymów występujących w roślinach. Zwiększa odporność roślin na suszę, choroby grzybowe i bakteryjne. Bierze udział w syntezie witaminy C, wpływa na rozwój i budowę tkanek roślinnych, bierze udział w przemianach azotowych, syntezie białek powoduje wzrost zawartości chlorofilu. Korzystnie wpływa na prawidłowy rozwój młodych części roślin, ich późniejszy wzrost i dojrzewanie owoców.

Objawy niedoboru:

 • u roślin jednoliściennych traw i zbóż tzw. choroba nowin, żółknięcie lub wybielenie wierzchołków młodych liści. Liście stają się wąskie, skręcają się i zamierają
 • u roślin dwuliściennych występuje niebieskozielona barwa liści oraz nekrotyczne plamy. Wzrost roślin zostaje zahamowany, rośliny więdną z powodu małego turgoru
 • braki miedzi w uprawach pomidora, objawia się skłonnością do pękania owoców