,

Proszek na mrówki

 

 

 

 

Sumin Proszek na mrówki to preparat zwalczający mrówki, przynęta w formie granulatu do posypania. Środek można stosować w pomieszczeniach (domowych, biurowych, magazynach, piwnicach), na terenach przyległych do budynków (fundamenty). Proszek na mrówki można stosować również na zewnątrz pomieszczeń: tarasy, balkony, podjazdy, chodniki, parkingi, garaże.
Stosowanie: 10 g na 1 gniazdo mrówek.
Substancja czynna: cypermetryny

 

Uwaga!
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102 Chronić przed dziećmi.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne.
P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z krajowymi przepisami.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Dostępne opakowania: 60 g, 100 g, 120 g, 300 g, 500 g, 1 kg

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Proszek na mrówki”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *