,

Piana na osy i szerszenie

SUMIN piana na osy i szerszenie do likwidacji gniazd
Substancje czynne: Cypermetryna 0,50 g/100 g; Tetrametryna 0,20 g/100 g; Geraniol 0,01 g/100g

 

Preparat w formie pianki w aerozolu, przeznaczony do likwidacji gniazd os i szerszeni – znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz pomieszczeń. Działanie polega na oprysku gniazd pianką. Produkt zawiera chemiczne substancje czynne z grupy pyretroidów, dzięki czemu wykazuje działanie biobójcze drogą kontaktową. Jednocześnie ze względu na formę – pianka, tworzy barierę, która w sposób fizyczny nie pozwala wydostać się owadom z gniazda. Preparat osiąga pełną skuteczność po 24 godz.

 

Sposób użycia:
 • Wstrząsnąć przed użyciem.
 • Skierować dyszę w stronę gniazda.
 • Czas aplikacji jest zależny od wielkości gniazda.
 • Początkowy strumień (czas ok. 3-5 sekund) skierować w otwór gniazda, a następnie wykonać oprysk całego gniazda, aby szczelnie pokryć je pianką.
 • W przypadku likwidacji gniazd ziemnych wypełnić wnętrze gniazda pianką.
 • W czasie zabiegu na zewnątrz należy ustawić się plecami do wiatru.
 • W przypadku, gdy w ciągu 1 godziny od zabiegu nastąpi silny opad deszczu, sugeruje się powtórzenie oprysku.
 • Spryskiwać gniazdo z odległości przynajmniej 1 metra.

 

W przypadku likwidacji gniazda znajdującego się w zamkniętym pomieszczeniu, przed zabiegiem wynieść lub zabezpieczyć przedmioty użytkowe oraz produkty spożywcze. Pomieszczenie po zabiegu pozostawić zamknięte przez 1 godz., a następnie wywietrzyć przez 1 godz.

 

Zalety:
 • likwiduje gniazda os i szerszeni
 • działa kontaktowo
 • może być stosowany wszędzie tam, gdzie osy i szerszenie stanowią zagrożenie – w pomieszczeniach i na zewnątrz (wokół budynków na terenach prywatnych posesji).

Zaleca się wykonanie oprysku wcześnie rano lub późnym popołudniem, najlepiej wieczorem. Wtedy owady znajdują się w gnieździe i wykazują niską aktywność. Do usunięcia gniazda można przystąpić po 24 godzinach od zastosowania produktu.

 

Niebezpieczeństwo!
H222 – Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 – Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211 – Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 – Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P391 – Zebrać wyciek.
P410+P412 – Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 0C/122 0F.
P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

 

 

Dostępne opakowania: 300 ml

 

 

 

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Piana na osy i szerszenie”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *