,

Trójskładnikowy preparat na muchy

 

 

 

 

Sumin Trójskładnikowy preparat na muchy to produkt w postaci proszku, przeznaczony do stosowania powszechnego w pomieszczeniach dla zwierząt, pomieszczeniach użyteczności publicznej i magazynach. Należy nanosić w miejscach gromadzenia się owadów, takich jak ciepłe i nasłonecznione ściany, ramy okienne, filary, części zagród, rury, itp. Preparat należy stosować w postaci roztworu do malowania. Wystarcza na wykonanie zabiegu w pomieszczeniach o powierzchni ok. 160 m2. Trójskładnikowy preparat na muchy wykazuje skuteczne działanie po upływie 90 minut od zastosowania.
Substancje czynne: chlorfenapyr, ditlenek krzemu-amorficzny, tetrametryna

 

Uwaga!
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania
P102 – Chronić przed dziećmi
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu
P270 – Nie jeść, nie pić anie nie palić podczas używania produktu
P301+P312 – W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem
P404 – Przechowywać w zamkniętym pojemniku
P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Dostępne opakowania: 300 ml, 750 ml

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Trójskładnikowy preparat na muchy”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *