,

Aerozol do zwalczania owadów biegających

 

 

 

 

Sumin aerozol do zwalczania owadów biegających w pomieszczeniach – zwłaszcza prusaków, karaluchów, pluskiew, pcheł, rybików cukrowych i innych owadów biegających. Produkt zaczyna działać po 30 minutach od zastosowania. Skuteczność produktu utrzymuje się przez 48 godzin. Aerozolowy preparat owadobójczy przeznaczony do zwalczania owadów biegających.

Substancja czynna: Cypermetryna, Tetrametryna, Geraniol

Sposób użycia:
Opryskać z odległości ok. 30cm miejsca gromadzenia i gnieżdżenia się owadów. Zabieg należy przeprowadzić rozpoczynając od najdalszej części pomieszczenia cofając się w kierunku wyjścia. Po skończonym zabiegu pozostawić pomieszczenie zamknięte przez ok. 1-2 godz. dokładnie wywietrzyć pomieszczenie.

Niebezpieczeństwo!
H222 – Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 – Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211 – Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 – Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P410+P412 – Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 0C/122 0F.
P501 – Zawartość/pojemnik dostarczyć do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Dostępne opakowania: 300 ml

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Aerozol do zwalczania owadów biegających”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *