,

Żel na karaluchy

 

 

 

 

Sumin żel na karaluchy to gotowa do użycia przynęta w postaci żelu, przeznaczona do zwalczania prusaków, karaluchów i innych karaczanów.
Produkt zawiera czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia.
Żel na karaluchy przeznaczony jest dla użytkowników powszechnych.

Substancja czynna: Imidachlopryd

Zalety produktu:

  • skuteczne działanie
  • dyskretny w użyciu
  • łatwa aplikacja
  • działa do 3 miesięcy

 

Uwaga!
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P103 – Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich.
P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.
P391 – Zebrać wyciek.
P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych.
EUH208 – Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on oraz 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Dostępne opakowania: 5 g

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Żel na karaluchy”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *