,

Koncentrat do zwalczania kleszczy w ogrodzie

 

 

 

 

Sumin Shot to koncentrat do zwalczania kleszczy w ogrodzie. Dwuskładnikowy zestaw w formie koncentratu stężonej emulsji do rozcieńczania z wodą przeznaczony do zwalczania komarów i kleszczy na zewnątrz. Załączony adjuwant tworzy pod wpływem światła słonecznego film polimerowy, umożliwiający utrzymywanie się substancji biologicznie aktywnej na liściach, źdźbłach i końcówkach traw w dłuższym przedziale czasowym. Koncentrat do zwalczania kleszczy w ogrodzie idealny do stosowanie przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zalecane stężenie cieczy użytkowej: 2 % (100 ml Aspermetu i 100 ml Grassfilu w 10 l wody).
Jeden litr płynu roboczego wystarcza na opryskanie ok. 20 m powierzchni.

 

Uwaga!
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.
Środki ostrożności!
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi.
Unikać wdychania mgły / par / rozpylonej cieczy.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Zebrać wyciek.
Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z krajowymi / międzynarodowymi przepisami.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Dostępne opakowania: 20 ml, 50 ml, 100 ml

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Koncentrat do zwalczania kleszczy w ogrodzie”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *