,

Aerozol na muchy i inne owady latające

 

 

 

 

Sumin Aerozol na muchy i inne owady latające do zwalczania owadów latających np. much w pomieszczeniach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Efekt owadobójczy uzyskuje się po 10 minutach od zastosowania.

Substancje czynne: tetrametryna, d-fenotryna, butotlenek piperonylu

Sprawdzony i bardzo skuteczny aerozol na muchy i inne owady latające. Doskonale nadaje się do stosowania zarówno w domach, jak i ze względu na przystępną cenę w większych obiektach gospodarczych i przemysłowych.

 

Niebezpieczeństwo!
H222 – Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 – Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211 – Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P410+P412 – Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 0C/122 0F.
P501 – Zawartość/pojemnik dostarczyć do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Dostępne opakowania: 300 ml, 750 ml

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Aerozol na muchy i inne owady latające”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *